TỰ HỌC TIẾNG TRUNG HIỆU QUẢ

Tự học tiếng trung hiệu quả- Chủ đề bất động sản

1             Bán ra   出售      Chūshòu

2             Hợp đồng (khế ước)         契约      Qìyuē

3             Gia hạn khế ước 续约      Xù yuē

4             Vi phạm hợp đồng            违约      Wéiyuē

5             Bàn về hợp đồng              洽谈契约            Qiàtán qìyuē

6             Bên a trong hợp đồng     契约甲方            Qìyuē jiǎ fāng

7             Bên b trong hợp đồng     契约乙方            Qìyuē yǐfāng

8             Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực      契约生效            Qìyuē shēngxiào

9             Hợp đồng            合同      Hétóng

10           Viết làm hai bản (một kiểu)           一式两份            Yīshì liǎng fèn

11           Hợp đồng viết làm hai bản            一式两份的合同              Yīshì liǎng fèn de hétóng

12           Viết làm ba bản  一式三分            YīShì sān fēn

13           Hợp đồng viết làm ba bản             一式三分的合同              Yīshì sān fēn de hétóng

14           Bản sao 副本      Fùběn

15           Quyền sở hữu     所有权  Suǒyǒuquán

16           Hiện trạng quyền sở hữu 所有权状            Suǒyǒuquán zhuàng

17           Tài sản nhà nước              国有财产            Guóyǒu cáichǎn

18           Tài sản tư nhân  私有财产            Sīyǒu cáichǎn

19           Nhân chứng        证人      Zhèngrén

20           Người mối lái (môi giới)  经纪人  Jīngjì rén

21           Người được nhượng        受让人  Shòu ràng rén

22           Người nhận đồ cầm cố   受押人  Shòu yā rén

23           Người trông giữ nhà        照管房屋人        Zhàoguǎn fángwū rén

24           Giá bán 售价      Shòu jià

25           Tiền đặt cọc        定金      Dìngjīn

26           Diện tích thực của căn phòng       房间净面积        Fángjiān jìng miànjī

27           Diện tích ở           居住面积            Jūzhù miànjī

28           Mỗi m2 giá…đồng            每平方米…元   Měi píngfāng mǐ…yuán

29           Giá qui định         国营牌价            Guóyíng páijià

30           Không thu thêm phí        不另收费            Bù lìng shōufèi

31           Xin thứ lỗi vì tôi không bán nữa   恕不出售            Shù bù chūshòu

32           Lập tức có thể dọn vào   立可迁入            Lì kě qiān rù

33           Chuyển nhượng 转让      Zhuǎnràng

34           Sang tên              过户      Guòhù

35           Chi (phí) sang tên             过户费  Guòhù fèi

36           Đăng ký sang tên              过户登记            Guòhù dēngjì

37           Không có quyền chuyển nhượng  无转让权            Wú zhuǎnràng quán

38           Trả tiền mang tính chuyển nhượng             转让性付款        Zhuǎnràng xìng fùkuǎn

39           Giấy chủ quyền nhà          房契      Fángqì

40           Bất động sản      房产      Fángchǎn

41           Chủ nhà               房主      Fáng zhǔ

42           Nền nhà               房基      Fáng jī

43           Thiếu nhà ở         房荒      Fáng huāng

44           Thuế bất động sản           房产税  Fángchǎn shuì

45           Thế chấp              抵押      Dǐ

46           Cầm cố 质押      Zhìyā

47           Cầm, thế chấp    典押      Diǎn yā

48           Đơn xin thế chấp               质押书  Zhìyā shū

49           Đã thế chấp ngôi nhà       已典押房屋        Yǐ diǎn yā fángwū

50           Bán nhà               变卖房屋            Biànmài fángwū

51           Bồi hoàn trước   先期偿还            Xiānqí chánghuán

52           Bất động sản      地产      Dìchǎn

53           Thuế nhà đất      地产税  Dìchǎn shuì

54           Sổ ghi chép đất đai          土地清册的        Tǔdì qīngcè de

55           Trưng mua đất đai           土地征购            Tǔdì zhēnggòu

56           Giá đất ở thành phố         都市地价            Dūshì dìjià

57           Tranh chấp nhà cửa         房屋纠纷            Fángwū jiūfēn

58           Hòa giải tranh chấp          调解纠纷            Tiáojiě jiūfēn

59           Một hộ  一户      Yī hù

60           Đơn nguyên (nhà)             单元      Dānyuán

61           Một phòng một sảnh       一室一厅            Yī shì yī tīng

62           Bốn phòng hai sảnh         四室二厅            Sì shì èr tīng

63           Một căn hộ         一套房间            Yī tàofáng jiān

64           Căn hộ tiêu chuẩn            标准套房            Biāozhǔn tàofáng

65           Tầng hầm            地下室  Dìxiàshì

66           Nhà cầu               联立房屋            Lián lì fángwū

67           Địa điểm              地点      Dìdiǎn

68           Một khoảng đất 地段      Dìduàn

69           Ngoại ô 郊区      Jiāoqū

70           Huyện ngoại thành           郊县      Jiāo xiàn

71           Khu vực nội thành           市区       Shì qū

72           Khu vực trong thành        城区      Chéngqū

73           Trung tâm thành phố       市中心  Shì zhōngxīn

74           Thành phố trung tâm    中心城市    Zhōngxīn chéngshì

75           Khu dân cư, cư xá     住宅区     Zhùzhái qū

76           Khu biệt thự        别墅区     Biéshù qū

77           Khu công viên     花园区    Huāyuán qū

78           Khu thương mại     商业区   Shāngyè qū

79           Khu nhà gỗ     木屋区      Mùwū qū

80           Khu dân nghèo     贫民区      Pínmín qū

81           Khu đèn đỏ (ăn chơi)        红灯区      Hóngdēngqū

82           Khu dân cư mới        新居住区     Xīn jūzhù qū

83           Vùng đất hoàng kim (vàng)     黄金地段     Huángjīn dìduàn

84           Khu nhà ở cho công nhân      工人住宅区    Gōngrén zhùzhái qū

85           Khu nhà tập thể      公共住宅区    Gōnggòng zhùzhái qū

86           Nằm ở…     坐落      Zuòluò

87           Ở vào…    位于   Wèiyú

88           Hướng     朝向    Cháoxiàng

89           Hướng đông    朝东    Cháo dōng

90           Hướng tây nam     朝西南     Cháo xīnán

91           Hướng mặt trời    朝阳    Zhāoyáng

92           Hướng nam    朝南     Cháo nán

93           Hướng bắc     朝北     Cháo běi

94           Nhà hướng tây     西晒房子          Xīshài fángzi

95           Phù hợp để ở      适居性    Shì jū xìng

96           Điều kiện cư trú      居住条件       Jūzhù tiáojiàn

97           Khu dân cư      居民点     Jūmín diǎn

98           Ủy ban nhân dân     委员会     Wěiyuánhuì

99           Môi trường đô thị    城市环境     Chéngshì huánjìng

100        Phát triển đô thị      城市发展       Chéngshì fāzhǎn

101        Qui hoạch đô thị     城市规划       Chéngshì guīhuà

102        Người thành phố    城里人     Chéng lǐ rén

103        Đô thị hóa      城市化       Chéngshì huà

104        Môi trường     Huánjìng

105        Môi trường xã hội    社会环境     Shèhuì huánjìng

106        Nhân vật nổi tiếng xã hội     社会名流       Shèhuì míngliú

107        Sinh hoạt giao tiếp    社交生活    Shèjiāo shēnghuó

108        Trật tự xã hội     社会秩序            Shèhuì zhìxù

109        Trị an xã hội        社会治安            Shèhuì zhì’ān

110        Đoàn thể xã hội 社团      Shètuán

111        Phường, hội        社区      Shèqū

112        Bộ mặt đô thị     市容      Shìróng

113        Xây dựng chính quyền thành phố     市政建设        Shìzhèng jiànshè

114        Mạng lưới điện thoại nội thành    市内电话网        Shì nèi diànhuà wǎng

115        Thiết bị tốt nhất      一流设备       Yīliú shèbèi

116        Đi cửa riêng biệt       独立门户     Dúlì ménhù

117        Thông gió riêng biệt     独立通风      Dúlì tōngfēng

118        Hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng     独立供电照明           Dúlì gōngdiàn zhàomíng

119        Rộng rãi     宽敞     Kuānchang

120        Giao thông công cộng     公共交通      Gōnggòng jiāotōng

121        Giao thông trong khu phố sầm uất    闹市交通     Nàoshì jiāotōng

122        Tàu điện ngầm   地铁      Dìtiě

123        Tuyến đường chính          交通要道            Jiāotōng yào dào

124        Tuyến giao thông chính   交通干线            Jiāotōng gànxiàn

125        Giao thông tiện lợi           交通便利            Jiāotōng biànlì

126        Điện thoại công cộng      公共电话            Gōnggòng diànhuà

127        Trung tâm thể dục thẩm mỹ          健美中心            Jiànměi zhōngxīn

128        Phòng karaoke   卡拉ok          Kǎlā ok tīng

129        Trung tâm thương mại      购物中心       Gòuwù zhòng xīn

130        Siêu thị  超市      Chāoshì

131        Trạm cấp cứu     急救站  Jíjiù zhàn

132        Bồn hoa    花坛    Huātán

133        Yên tĩnh, thanh nhã      幽雅      Yōuyǎ

134        Yên tĩnh   幽静   Yōujìng

135        Thắng cảnh      胜地         Shèngdì

136        Nơi nghỉ mát       度假胜地            Dùjià shèngdì

137        Nơi nghỉ đông nổi tiếng     避寒胜地         Bìhán shèngdì

138        Khu đồi núi nổi tiếng  山区胜地   Shānqū shèngdì

139        Nơi có bờ biển đẹp  海滨胜地      Hǎibīn shèngdì

140        Bãi tắm biển       海滨浴场    Hǎibīn yùchǎng

141        Khu điều dưỡng bên bãi biển        海滨疗养院        Hǎibīn liáoyǎngyuàn

142        Gió biển   海风   Hǎifēng

143        Hoa viên trên mái nhà     屋顶花园  Wūdǐng huāyuán

Sưu tầm

Trung tâm Tiếng Hoa Đông Phương hiện đang mở các lớp tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu với mức học phí ưu đãi. Để được tư vấn chi tiết về các khóa học cũng như học phí các bạn có thể liên hệ với trung tâm Tiếng Hoa Đông Phương theo địa chỉ:

-CS1: Số 5 Hữu Nghị, Bình Thọ Thủ Đức. (Chỉ dẫn : Gần Ngã tư Thủ Đức, ĐH SPKT, Google : “Tiếng Hoa Đông Phương – Tiếng Trung Thủ Đức”)

-CS2: 270/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Bình Thạnh (Chỉ dẫn : Google : “Tiếng Hoa Đông Phương – Tiếng Trung Bình Thạnh”)

(0976.953.674 GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM KHOÁ HỌC TẠI HOA NGỮ ĐÔNG PHƯƠNG – TIẾNG TRUNG THỦ ĐỨC VỚI GIÁO VIÊN TRUNG QUỐC NHÉ!!!

https://www.facebook.com/hoangudongphuongthuduc/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *