HỌC TIẾNG TRUNG MIỄN PHÍ- TỪ VỰNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC

1             Yêu cầu mức lương          薪水要求            xīnshuǐ yāoqiú

2             Yêu cầu mức lương          薪金要求            xīnjīn yāoqiú

3             Yêu cầu của bản thân      本人要求            běnrén yāoqiú

4             Tuổi       年龄      niánlíng

5             Từ năm 2003 đến năm 2011         2003年至 2011      zì 2003 nián zhì 2011 nián

6             Tự đánh giá bản thân      自我评价            zìwǒ píngjià

7             Trường học tốt nghiệp    毕业学校            bìyè xuéxiào

8             Trình độ văn hóa              文化程度            wénhuà chéngdù

9             Trình độ Tiếng Trung phổ thông   汉语普通话水平              hànyǔ pǔtōng huà shuǐpíng

10           Trình độ Tiếng Trung       汉语水平            hànyǔ shuǐpíng

11           Trình độ Tiếng Anh           英语水平            yīngyǔ shuǐpíng

12           Trình độ ngoại ngữ          外语等级            wàiyǔ děngjí

13           Trình độ ngoại ngữ          外语水平            wàiyǔ shuǐpíng

14           Trình độ máy tính             计算机水平        jìsuànjī shuǐpíng

15           Trình độ máy tính             计算机等级        jìsuànjī děngjí

16           Trình độ máy tính             电脑水平            diànnǎo shuǐpíng

17           Trình độ giáo dục             教育情况            jiàoyù qíngkuàng

18           Trình độ chuyên ngành    专业水平            zhuānyè shuǐpíng

19           Tỉnh,  Thành phố,  Huyện, Quận   省市,城市,,              Shěng shì,chéngshì,xiàn,jùn

20           Tình trạng hôn nhân         婚姻状况            hūnyīn zhuàngkuàng

21           Tình hình chi tiết đã công tác trước đây    以往就业详情   yǐwǎng jiùyè xiángqíng

22           Thuộc bộ môn,  ban ngành            所属部门            suǒshǔ bùmén

23           Thực tiễn công tác xã hội              社会实践            shèhuì shíjiàn

24           Thư ký   秘书      mìshū

25           Thông tin địa chỉ chi tiết 详细通信地址   xiángxì tōngxìn dìzhǐ

26           Thông tin địa chỉ               通讯地址            tōngxùn dìzhǐ

27           Thời gian tốt nghiệp         毕业时间            bìyè shíjiān

28           Thời gian học tập              就读时间            jiùdú shíjiān

29           Thời gian công tác            工作时间            gōngzuò shíjiān

30           Thời gian bồi dưỡng,  đào tạo      培训时间            péixùn shíjiān

31           Thời gian             时间      shíjiān

32           Thể trạng sức khỏe          健康状况            jiànkāng zhuàngkuàng

33           Tên công ty         公司名称            gōngsī míngchēng

34           Tên chức vụ        职位名称            zhíwèi míngchēng

35           Tên chức vị kỹ thuật         技术职称            jìshù zhíchēng

36           Sở trường cá nhân            个人专长            gèrén zhuāncháng

37           Sở trường            特长      tècháng

38           Sở thích ngoài giờ làm việc            业余爱好            yèyú àihào

39           Sở thích cá nhân               个人爱好            gèrén àihào

40           Sở thích 爱好      àihào

41           Sở thích 兴趣爱好            xìngqù àihào

42           Số điện thoại di động      手机号  shǒujī hào

43           Số Chứng minh thư          身份证号            shēnfèn zhèng hào

44           Số Chứng minh thư          身份证号码        shēnfèn zhèng hàomǎ

45           Quý công ty        贵公司  guì gōngsī

46           Quốc tịch             国籍      guójí

47           Quá trình học     学历      xuélì

48           Quá trình bồi dưỡng,  đào tạo      培训经历            péixùn jīnglì

49           Phương thức liên hệ        联系方式            liánxì fāngshì

50           Nội dung bồi dưỡng,  đào tạo      培训内容            péixùn nèiróng

51           Người viết đơn ký tên      申请人签名        shēnqǐng rén qiānmíng

52           Người viết đơn   申请人  shēnqǐng rén

53           Nghành nghề hiện tại đang làm   从事行业            cóngshì hángyè

54           Ngày tháng năm sinh       出生日期            chūshēng rìqí

55           Ngày tháng năm sinh       出生年月            chūshēng nián yue

56           Nền tảng giáo dục            教育背景            jiàoyù bèijǐng

57           Năng lực ứng dụng máy tính         计算机应用能力              jìsuànjī yìngyòng nénglì

58           Năng lực ngôn ngữ          语言能力            yǔyán nénglì

59           Năng lực cá nhân             个人能力            gèrén nénglì

60           Năm tháng ngày               年月日  nián yue rì

61           Mong muốn đãi ngộ        希望待遇            xīwàng dàiyù

62           Mã bưu chính     邮政编码            yóuzhèng biānmǎ

63           Lý lịch công tác  工作简历            gōngzuò jiǎnlì

64           Lý lịch    履历      lǚ

65           Kỹ năng nghề nghiệp        职业技能            zhíyè jìnéng

66           Kỹ năng 技能      jìnéng

67           Kinh nghiệm từng trải      经历      jīnglì

68           Kinh nghiệm làm việc       工作经验            gōngzuò jīngyàn

69           Khái quát tình hình cá nhân         个人概况            gèrén gàikuàng

70           Họ tên Tiếng Việt              越文姓名            yuè wén xìngmíng

71           Họ tên Tiếng Trung          中文姓名            zhōngwén xìngmíng

72           Họ tên   姓名      xìngmíng

73           Hệ học  学制      xuézhì

74           Giới tính               性别      xìngbié

75           Giám đốc             经理      jīnglǐ

76           Email     电子邮箱            diànzǐ yóuxiāng

77           Đơn vị ứng tuyển              应聘单位            yìngpìn dānwèi

78           Đơn vị    单位      dānwèi

79           Do … cơ quan công an thành phố, tỉnh cấp              |市公安局 发证 yóu… shěng |shì gōng’ān jú fā zhèng

80           Điện thoại liên lạc             联系电话            liánxì diànhuà

81           Diện mạo chính trị            政治面貌            zhèngzhì miànmào

82           Địa chỉ nơi ở        住址      zhùzhǐ

83           Địa chỉ liên lạc    联系地址            liánxì dìzhǐ

84           Địa chỉ gia đình  家庭住址            jiātíng zhùzhǐ

85           Dân tộc 民族      mínzú

86           CV cá nhân          个人简历            Gèrén jiǎnlì

87           Công việc mong muốn    欲从事工作        yù cóngshì gōngzuò

88           Công việc hiện tại đang làm          现从事工作        xiàn cóngshì gōngzuò

89           Cơ quan bồi dưỡng,  đào tạo        培训机构            péixùn jīgòu

90           Chuyên ngành chính       主修专业            zhǔ xiū zhuānyè

91           Chuyên ngành    专业      zhuānyè

92           Chức vụ xin tuyển             申请职位            shēnqǐng zhíwèi

93           Chức vụ ứng tuyển           应聘职位            yìngpìn zhíwèi

94           Chức vị,  chức vụ              职位      zhíwèi

95           Chú thích            备注      bèizhù

96           Chiều cao            身高      shēngāo

97           Cân nặng             体重      tǐzhòng

98           Bằng cấp, giấy chứng nhận           证书      zhèngshū

99           Bằng cấp liên quan           相关证书            xiāngguān zhèngshū

100        Khen thưởng cá nhân     个人荣誉            gèrén róngyù

hoc-tieng-trung-online-cuc-de

Trung tâm Tiếng Hoa Đông Phương hiện đang mở các lớp tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu với mức học phí ưu đãi. Xem lịch khai giảng các khóa học tại đây: https://tienghoadongphuong.com/lich-khai-giang.html

Để được tư vấn chi tiết về các khóa học cũng như học phí các bạn có thể liên hệ với trung tâm Tiếng Hoa Đông Phương theo địa chỉ:

-CS1: Số 5 Hữu Nghị, Bình Thọ Thủ Đức. (Chỉ dẫn : Gần Ngã tư Thủ Đức, ĐH SPKT, Google : "Tiếng Hoa Đông Phương - Tiếng Trung Thủ Đức")

-CS2: 270/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Bình Thạnh (Chỉ dẫn : Google : "Tiếng Hoa Đông Phương - Tiếng Trung Bình Thạnh")

(0976.953.674 GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM KHOÁ HỌC TẠI HOA NGỮ ĐÔNG PHƯƠNG - TIẾNG TRUNG THỦ ĐỨC VỚI GIÁO VIÊN TRUNG QUỐC NHÉ!!!

https://www.facebook.com/hoangudongphuongthuduc/

 

Đăng Ký Tư Vấn Khoá Học Miễn Phí