CÁCH GHI NHỚ CHỮ TIẾNG TRUNG

Hình ảnh học viên luyện chữ Hán tại trung tâm Đông Phương

Trong tiếng Trung gồm 8 nét cơ bản và 8  quy tắc chính. Để học viết tiếng Trung nhanh thì bắt buộc phải nắm được các quy tắc đó. 

Các nét cơ bản trong chữ Hán: 

Trong tiếng Trung có 8 nét cơ bản đó là: Ngang, Sổ, Chấm, Hất, Phẩy, Mác, Gập 

Nét sổ thẳng: Nét thẳng đứng, được kéo từ trên xuống dưới.

Nét ngang: Nét thẳng ngang được kéo từ trái rồi sang phải.

Nét hất: Là một nét cong, đi lên từ phía bên trái sang phải.

Nét chấm: Hình là một dấu chấm đi từ trên xuống dưới.

Nét phẩy: Là Nét cong, được kéo xuống từ phải qua trái.

Nét mác: Là nét thẳng, được kéo xuống từ trái qua phải.

Nét móc: Là nét móc lên ở cuối các nét khác.

Nét gập: Là nét có một nét gập giữa nét.

Quy tắc viết chữ Hán 

Quy tắc 1: Ngang trước sổ sau. Khi có nét ngang và nét sổ dọc giao nhau thì các nét ngang thường được viết trước rồi đến các nét sổ dọc. Như chữ thập () có 2 nét. Nét ngang được viết trước tiên, theo sau là nét sổ dọc.

Quy tắc 2: Phẩy trước mác sau. Các nét xiên trái (丿) được viết trước, các nét xiên phải () viết sau.

Quy tắc 3: Trên viết trước, dưới viết sau. Các nét bên trên được viết trước các nét bên dưới.

Quy tắc 4: Trái trước phải sau. Theo quy tắc chung của các ngôn ngữ hình tượng, các nét được viết từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Chẳng hạn, chữ nhất được viết là một đường nằm ngang: Chữ này có 1 nét được viết từ trái qua phải.

Quy tắc 5: Ngoài trước trong sau. Phần bao ngoài luôn được viết trước, sau đó mới tới các phần bên trong.

Quy tắc 6: Vào trước đóng sau. Cần viết các nét bao quanh trước, sau đó mới tới 1 nét cuối cùng để đóng lại. Giống như chữ (mặt trời).

Quy tắc 7: Giữa trước hai bên sau. Trước tiên, cần nhìn bên trái và bên phải của chữ Hán đó có đối xứng nhau hay không.

Quy tắc 8: Bộ viết sau cùng

Áp dụng các quy tắc vào luyện viết

 

Ghi nhớ chữ Hán bằng cách viết nhiều chữ đó, nếu bạn mới học thì nên mua vở ô ly để luyện vừa giúp bạn nhìn rõ các nét vừa cân đối được chữ. 1 ngày viết từ 5- 10 chữ hán mỗi từ viết 10-20 lần. tăng tốc độ và số lượng từ cũng như độ khó của chữ Hán mỗi ngày

Không nên học thuộc các bộ thủ vì điều này sẽ không giúp bạn viết chữ hán tốt mà học bộ theo chữ, viết chữ nào phân tích chữ đó gồm những bộ nào giúp bạn vừa nhớ ý nghĩa của chữ hán vừa nhớ bộ

Việc luyện chữ hán phải song song với việc học giao tiếp. Bạn nên viết theo chủ đề, chia thành các cụm câu và chủ đề liên quan đến nhau để hệ thống chữ hán một cách logic.

 

Đăng Ký Tư Vấn Khoá Học Miễn Phí