Mình có một số mẹo nhỏ để dễ ghi nhớ chữ tiếng Trung Quốc sau đây xin chia sẻ cùng mọi người. Chữ Hoa thực sự không quá khó ghi nhớ, nếu mình yêu thích và đam mê nó thì cũng dễ mà thôi.

Chữ Hoa bao gồm hai bộ phận chính, bộ và thân chữ, bộ là cha mẹ, thân chữ là con cái. 

Nên chữ Hoa bộ bao giờ cũng bao phủ thân chữ, giống như cha mẹ bảo vệ con cái vậy.

Chữ Hoa được phát minh dựa trên năm nền tảng chính:

1. Dựa vào hình thể.

Ví dụ: 

山: núi, giống như hình ảnh ngọn núi cao hai bên là đồi.

人: người, giống như người đứng dang hai chân.

火: lửa, giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực.

2. Dựa vào sự gần giống của phiên âm Hán ngữ chữ gốc mà phát minh ra các chữ khác.

Ví dụ: 马 Mǎ: ngựa, 妈 Mā: mẹ, 玛 Mǎ: mã, 骂 Má: mắng.

3. Dựa vào ý nghĩa.

Ví dụ: 仙: tiên. Đứng trước là bộ nhân đứng (người đứng), thân chữ là sơn (núi), ý nghĩa là người sống trên cao là bậc thần tiên.

4. Dựa vào ý nghĩa và sự gần giống của phiên âm Hán ngữ chữ gốc mà phát minh ra các chữ khác.

Ví dụ: 

Chữ gốc: 青 Qīng: màu xanh da trời.

请Qǐng: mời, xin, đề nghị. Đứng trước là bộ ngôn (lời nói), ý nghĩa mời, xin, đề nghị phải dùng đến lời nói.

清Qīng: sạch sẽ. Đứng trước là bộ ba chấm thủy (nước), ý nghĩa dùng nước rửa sạch sẽ.

情Qíng: tình. Đứng trước là bộ tâm đứng (tim đứng), ý nghĩa tình cảm xuất phát từ trái tim.

5. Dựa vào ý nghĩa của bộ.

Ví dụ: 

抓: nắm, bắt, cầm. Đứng phía trước là bộ thủ (tay), ý nghĩa dùng bàn tay để cầm, nắm hay bắt.

踢: đá. Đứng trước là bộ túc (chân), ý nghĩa dùng chân để đá.

睡: ngủ. Đứng trước là bộ mục (mắt), ý nghĩa ngủ phải nhắm mắt..

Đăng Ký Tư Vấn Khoá Học Miễn Phí